Dowód na rolę czynnika martwicy nowotworów w opornej astmie

Rozwój antagonistów czynnika martwicy nowotworów . (TNF-.) umożliwił zbadanie roli tej cytokiny w opornej na astmę astmie. Metody
Mierzono markery aktywności TNF-. na monocytach krwi obwodowej u 10 pacjentów z oporną na leczenie astmą, 10 pacjentów z łagodną i umiarkowaną astmą oraz 10 osób kontrolnych. Zbadaliśmy również wpływ leczenia rozpuszczalnym receptorem TNF-. etanercept (25 mg dwa razy w tygodniu) u pacjentów z oporną na leczenie astmą w kontrolowanym placebo, podwójnie ślepym, kontrolnym badaniu porównawczym.
Wyniki
W porównaniu z pacjentami z łagodną i umiarkowaną astmą i grupą kontrolną pacjenci z oporną na leczenie astmą wykazywali zwiększoną ekspresję TNF-. związanego z błoną, receptora TNF-. i enzymu konwertującego TNF-. przez monocyty krwi obwodowej. W badaniu klinicznym, w porównaniu z placebo, 10 tygodni leczenia etanerceptem wiązało się ze znacznym wzrostem stężenia metacholiny wymaganej do wywołania 20-procentowego zmniejszenia natężonej objętości wydechowej w ciągu jednej sekundy (FEV1) (średnia różnica w podwojeniu zmiany stężenia pomiędzy etanerceptem i placebo, 3,5; 95-procentowy przedział ufności, 0,07 do 7,0; P = 0,05), poprawa oceny jakości życia związanej z astmą (o 0,85 punktu, 95% przedział ufności, 0,16 do 1,54 dla skala 7-punktowa, P = 0,02) i 0,32-litrowy wzrost FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela (przedział ufności 95%, 0,08 do 0,55, P = 0,01).
Wnioski
Pacjenci z oporną na leczenie astmą mają dowody na regulację w górę osi TNF-.. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00276029.)
Wprowadzenie
Wskaźniki zgonu i powikłań są wysokie wśród pacjentów z oporną na leczenie astmą i stanowią nieproporcjonalnie dużą część ciężaru zasobów zdrowotnych przypisywanych astmie.1 Możliwości leczenia są ograniczone dla tych pacjentów. Nieprawidłowość dróg oddechowych w opornej astmie różni się od tej w łagodnej do umiarkowanej astmie z bardziej heterogenicznym wzorcem odpowiedzi zapalnej, 2 z większym zaangażowaniem neutrofili 3 i dystalnego płuca 4 i zwiększonej przebudowy dróg oddechowych.5 Czynnik martwicy nowotworów . (TNF-. ) to plejotropowa cytokina zapalna ulegająca ekspresji w zwiększonych ilościach przez komórki tuczne 6 i obecna w podwyższonych stężeniach w płynie oskrzelowo-pęcherzykowym z dróg oddechowych pacjentów z astmą.7 Ma szereg właściwości, które mogą być istotne w przypadku opornej na leczenie astmy.8-10 Zainteresowanie Rola TNF-. w opornej astmie została zwiększona dzięki badaniu wykazującemu podwyższone stężenia TNF-. w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u pacjentów z cięższą astmą 11 oraz w niekontrolowanym badaniu wykazującym, że leczenie rekombinowanym rozpuszczalnym receptorem TNF-. etanerceptem znacząco poprawa nadreaktywności dróg oddechowych u pacjentów z oporną na leczenie astmą.11
Biologiczna aktywność TNF-a jest mediowana przez transbłonowe białko 26-kDa (TNF-a związany z błoną), jak również produkt cięcia o 17 kD, wolny TNF-a.13. To cięcie jest głównie mediowane przez TNF-. – enzym konwertujący 14 i wolny TNF-. tworzą następnie wysoce aktywne homotrimery 15, które oddziałują z dwoma różnymi receptorami TNF-. na powierzchni komórki.16 Aktywność biologiczna TNF-. może zatem znaleźć odzwierciedlenie w zwiększeniu związany TNF-., enzym konwertujący TNF-., wolny TNF-., receptory powierzchni komórkowej i rozpuszczalne receptory
[patrz też: okulista w pruszkowie, nfz lublin przeglądarka skierowań, maxon ]
[podobne: owczarek kaukaski allegro, czasopismo medycyna pracy, bielenda professional sklep ]