Korzystny wpływ endarterektomii tętnic szyjnych u pacjentów z objawowymi zwężeniami tętnic szyjnych czesc 4

Jeżeli wyniki którejkolwiek z tych miesięcznych analiz, znanych tylko głównemu badaczowi biostatycznemu i epidemiologowi klinicznemu, wykazały różnicę między grupami medycznymi i chirurgicznymi, które osiągnęły poziom istotności statystycznej wynoszący 0,1% (p <0,001), przewodniczący komitetu monitorującego National Institutes of Health ma zostać powiadomiony. Jeżeli różnica ta utrzymała się na poziomie 0,1% przez okres sześciu miesięcy, a analizy wspierające wskazywały, że interpretacja tych wyników była jednoznaczna i klinicznie istotna, należało zwołać pełny komitet monitorujący. Komitet miał zostać zwołany, gdyby stało się możliwe wykluczenie z wysokim poziomem zaufania 10-procentowego zmniejszenia ryzyka względnego w wyniku endarterektomii tętnicy szyjnej. Przeprowadzono analizy mające na celu ustalenie znaczenia czynników ryzyka poprzez podzielenie pacjentów na trzy grupy ryzyka o w przybliżeniu jednakowej wielkości, zgodnie z prostą liczbą powszechnie uznawanych czynników ryzyka z zastosowaniem arbitralnych punktów odcięcia: wiek (> 70 lat), płeć (mężczyzna ), skurczowe ciśnienie krwi (> 160 mm Hg), rozkurczowe ciśnienie krwi (> 90 mm Hg), czas odejścia (<31 dni) i rodzaj wcześniejszych zdarzeń naczyniowo-mózgowych (udar, nie przejściowy atak niedokrwienny), stopień zwężenia (> 80 procent ), obecność owrzodzenia na angiogramie i historię palenia tytoniu, nadciśnienie, zawał mięśnia sercowego, zastoinową niewydolność serca, cukrzycę, chromanie przestankowe lub wysoki poziom lipidów we krwi. Te czynniki ryzyka i punkty odcięcia zostały wybrane wcześniej i nie zostały uzyskane na podstawie analizy danych.
Wyniki
Wcześniejsze zakończenie badania u pacjentów ze stenozą wysokiego stopnia
W dniu lutego 1991 r. Zapoczątkowano planowaną wcześniej zasadę zatrzymania randomizacji z powodu dowodów skuteczności leczenia u pacjentów z wysokim stopniem zwężenia (70 do 99 procent), u których wykonano endarterektomię tętnicy szyjnej. 21 lutego komitety monitorujące i komitety wykonawcze uzgodniły, że (1) należy zaprzestać randomizacji pacjentów z wysokim stopniem zwężenia, (2) należy niezwłocznie przekazać wyniki badań pacjentom z wysokim stopniem zwapnienia u uczestniczących klinicystów wraz z listą wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani samemu leczeniu, do których mogą mieć zastosowanie, (3) raporty o wszystkich udarach i zgonach oraz wszystkie oceny pacjentów, które miały miejsce przed 21 lutego powinny być jak najszybciej zebrane w celu włączenia do niniejszego raportu, oraz (4) należy kontynuować równoległe badanie dotyczące pacjentów z objawami ze zwężeniem średniego stopnia (30-69%). Agencja sponsorująca, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, niezależnie wydała recenzowany alarm kliniczny, aby natychmiast przekazać podsumowanie tych tymczasowych wyników lekarzom w całej Ameryce Północnej.
Wejście dla pacjenta
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka grup leczenia. Sześćset sześćdziesięciu dwóch pacjentów z wysokim stopniem zwężenia tętnicy szyjnej (określonymi na podstawie centralnego przeglądu radiologicznego) zostało zapisanych między stycznia 1988 r. A 21 lutego 1991 r. Spośród nich trzech pacjentów (0,5 procent) zostało następnie wykluczonych z analizy pierwotnej przez ślepy panel przeglądowy, ponieważ nie spełniał kryteriów wejściowych: jeden (przypisany do leczenia chirurgicznego) miał objawy wyłącznie z powodu jaskry, jeden (przypisany do leczenia medycznego) miał objawy tylko przejściowego ataku niedokrwiennego kręgosłupa i jeden (przypisany do leczenia chirurgicznego ) miało zamknięcie tętnicy szyjnej wewnętrznej
[patrz też: klinika medycyny estetycznej kraków, pasy przepuklinowe, olx chojna ]