Tachykardia komorowa związana z Trastuzumabem

W sierpniu 2005 r. Urząd ds. Żywności i Leków oraz Genentech wydały lekarzowi ostrzeżenia o kardiotoksyczności związanej z trastuzumabem (Herceptin), jak zaobserwowano w badaniach National Breastical Adjuvant Breast and Bowel Project.1,2 Trastuzumab został wycofany w przypadku 18,6 procent uczestników: 14,3 procent z powodu bezobjawowego zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) i 4,3 procent z powodu objawowej dysfunkcji serca ...

Korzystny wpływ endarterektomii tętnic szyjnych u pacjentów z objawowymi zwężeniami tętnic szyjnych ad 5

Randomizacja stworzyła zrównoważone grupy terapeutyczne w odniesieniu do kwalifikujących się zdarzeń naczyniowo-mózgowych, leżących u podstaw zmian naczyniowych i ważnych cech prognostycznych (Tabela 1). Podobieństwo między włączonymi pacjentami a osobami wykluczonymi, które podano w innym miejscu, 19 potwierdziło, że żadna podgrupa kwalifikujących się pacjentów nie została systematycznie wykluczona z badania. Kontynuacja pacj...

Radioterapia z cetuksymabem na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi cd

Po szybkim przeglądzie badacze zostali ostrzeżeni o możliwych odstępstwach od leczenia protokołem, a zalecenia zostały podjęte w celu ich rozwiązania. Zakończone zapisy dotyczące leczenia, końcowe obliczenia dozymetryczne, wszystkie radiogramy z weryfikacją wiązki i złożone rozkłady izodowe w trzech płaszczyznach zostały przedłożone do ostatecznej oceny w celu ustalenia, czy badacze spełnili pierwotny plan leczenia. Przewodnicz...

Ze wzgledu na zawartosc witamin warzywa i owoce dziela sie na grupy

Immunoterapia w przypadku zaawansowanego czerniaka wywołuje serologiczne i kliniczne objawy autoimmunizacji. Autorzy oceniali znaczenie prognostyczne autoimmunizacji u pacjentów z czerniakiem stopnia IIB, IIC lub III leczonych wysokodawkowym interferonem alfa-2b z adiuwantem. Metody
Do badania zakwalifikowano 200 pacjentów w ramach badania większego, trwającego, randomizowanego badania. Krew uzyskano przed rozpoczęciem dożylnego lecze...

Najnowsze zdjęcia w galerii weterynarzsuwalki:

331#pomsky allegro , #lewofloksacyna , #klinika medycyny estetycznej kraków , #olx chojna , #nfz lublin przeglądarka skierowań , #badanie homocysteiny cena , #levomine , #medycyna pracy czasopismo , #torvalipin , #owczarek kaukaski allegro ,