Saw Palmetto dla łagodnej hiperplazji stercza cd

SF-36 składa się z 36 pozycji, z których 35 jest zagregowanych dla oceny ośmiu wymiarów zdrowia: funkcji fizycznej, bólu, ogólnego i zdrowia psychicznego, witalności, funkcji społecznych oraz zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Randomizacja
Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie kryteria kwalifikowalności, w tym zakończenie okresu docierania, przeszli randomizację w równych proporcjach do grup paletowych i grup placebo. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z kategorią wyniku AUASI (umiarkowane [8 do 19] vs poważne [20 do 35]) 22 i zablokowana przy użyciu losowo wybranych bloków o numerach parzystych mniejszych niż 10 według ralloc.ado procedura w Stata, moduł oprogramowania służący do projektowania randomizowanych, kontrolowanych badań.25 Lista randomizacji została utworzona przez personel, który nie był związany z badaniem. Badany lek wydawano w ponumerowanych butelkach (dostarczonych przez producenta), zgodnie z sekwencją losową. Wszyscy uczestnicy badania i wszyscy pracownicy naukowi, którzy zastosowali interwencje, ocenili wyniki lub przeprowadzili analizę danych, nie byli świadomi przypisania leczenia i losowej listy sekwencji.
Analiza statystyczna
Badanie zaprojektowano tak, aby miało 90-procentową moc statystyczną do wykrycia różnicy między grupami 3,0 w skali AUASI, 26 na podstawie opublikowanego standardowego odchylenia 6,0 w AUASI27, 28 i dwustronnej wartości alfa 0,04. (ustaw poniżej 0,05, aby umożliwić ewentualne analizy pośrednie). Te obliczenia i wartości wymagały rejestracji 178 mężczyzn, a ich liczba wzrosła do docelowej liczby 224 osób, co stanowi potencjalny wskaźnik rezygnacji do 20 procent.
Głównymi analizami skuteczności były porównania zmiany w czasie w punktach AUASI i szczytowym natężeniu przepływu moczu między grupami bocznymi piły i grupami placebo. Oceniliśmy znaczenie tych różnic w zmianach wyników w czasie za pomocą modeli liniowych efektów mieszanych.29 Modele te zawierały przypadkowe przechwycenia, aby pomieścić powtarzane miary zebrane od każdego uczestnika badania, a także terminy dotyczące stałych efektów czasu, grupy analitycznej, oraz interakcje między czasem a grupą badawczą, efekty zainteresowania naszymi analizami. Oceniliśmy funkcjonalną formę wpływu czasu w każdej grupie badawczej, stosując testy współczynnika wiarygodności i odkryliśmy, że dla większości wyników liniowe efekty czasowe dobrze pasują do danych. Jednak dla wyników AUASI i poziomów testosteronu, model z kwadratowymi efektami czasowymi znacznie lepiej dopasowuje dane, a nasze modele dla tych wyników obejmowały te nieliniowe efekty czasu. Określiliśmy model analityczny liniowego modelu efektów mieszanych, w tym ocenę funkcjonalnej postaci wpływu czasu, przed analizą danych z badania. Dla każdego wyniku przedstawiamy szacunkowe efekty leczenia, które obliczyliśmy jako różnicę w przewidywanej zmianie w odpowiedzi w okresie 12 miesięcy między dwiema grupami badawczymi. Liniowe analizy modeli efektów mieszanych dostarczają te oszacowania wraz z powiązanymi błędami standardowymi, które zostały użyte do skonstruowania 95 procentowych przedziałów ufności dla efektów leczenia. Dopasowujemy model liniowych efektów mieszanych przy użyciu procedury XTREG w oprogramowaniu Stata (wersja 8.0) .30 Różnice w całkowitych krzywych odpowiedzi między dwiema grupami zostały przetestowane przy użyciu testów współczynnika prawdopodobieństwa
[patrz też: picie drożdży efekty, czasopismo medycyna pracy, bielenda professional sklep ]
[patrz też: mastif tybetański cena allegro, pasy przepuklinowe, ortodonta ursynów ]