Wapń plus suplementacja witaminy D i ryzyko raka jelita grubego ad

Rok później, ci uczestnicy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w badaniu wapnia i witaminy D, zaprojektowanym w celu ustalenia, czy suplementacja wapnia i witaminy D zapobiegnie złamaniu kości biodrowej (wynik pierwotny) i rakowi jelita grubego (wyznaczony wynik drugorzędowy), jak opisał Jackson et al.14 Kryteria wykluczenia dla próby suplementacji wapnia plus witaminy D obejmowały przewidywany czas przeżycia poniżej trzech lat, historię kamieni nerkowych lub hiperkalcemii, obecne stosowanie doustnych kortykosteroidów oraz bieżące codzienne stosowanie co najmniej 600 jm suplementowanej witaminy D lub kalcytriol.19 Dziewięćdziesiąt jeden procent przyłączyło się do części z wapniem z witaminą D podczas ich pierwszej wizyty rocznej i 9 procent w następnym roku. Pięćdziesiąt cztery procent uczestników zostało włączonych w badania oceniające terapię hormonalną, 69 procent zostało włączonych do badania oceniającego modyfikację diety, a 14 procent uczestniczyło w obu próbach. Protokoły i formularze zgody zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdej uczestniczącej instytucji. Wszystkie kobiety wyraziły pisemną świadomą zgodę. Randomizacja, oślepienie i interwencja
Do randomizacji wykorzystano algorytm permutowanego bloku, z uczestnikami stratyfikowanymi według centrum klinicznego i wieku. Spośród 36 282 uczestników, 18 176 zostało losowo przydzielonych do otrzymania jednej tabletki 500 mg pierwiastkowego wapnia jako węglanu wapnia w połączeniu z 200 IU witaminy D3 (GlaxoSmithKline) dwa razy dziennie (łącznie, 1000 mg pierwiastkowego wapnia i 400 IU witaminy D3) oraz 18 106, aby otrzymać identycznie wyglądającą tabletkę placebo dwa razy dziennie. Oślepienie badania osiągnięto poprzez etykietowanie butelek15. Uczestnikom podawano tabletki do żucia do 1997 r., Kiedy to oferowano również tabletki, które można połykać. Początkowo 61 procent kobiet w obu grupach otrzymywało tabletki do żucia. Pod koniec badania 70 procent wybrało preparat, który można połknąć. Dwa lata po randomizacji porównanie poziomów 25-hydroksywitaminy D w surowicy u 227 kobiet w grupie otrzymującej wapń z witaminą D i 221 kobiet w grupie placebo ujawniło, że poziomy były o 28 procent wyższe w grupie suplementów.
Przed zapisaniem uczestnicy mieli krew pobraną po 12-godzinnym poście. Próbki były przetwarzane, zamrażane w -70 ° C i przechowywane zgodnie ze standardowymi protokołami. Po dokonaniu przeglądu wstępnych wyników, zaproponowano zagnieżdżone badanie kliniczno-kontrolne w celu ustalenia, czy poziom 25-hydroksywitaminy D w surowicy na początku badania zmodyfikował wynik. Według stanu na dzień 8 kwietnia 2005 r. 317 kobiet z potwierdzonym inwazyjnym rakiem jelita grubego zostało dobranych odpowiednio do wieku, centrum, rasy lub grupy etnicznej, a także daty pobrania krwi 317 kobiet z grupy kontrolnej, które zostały losowo wybrane z grupy uczestników, którzy byli wolni od rak jelita grubego. Spośród tych 317 par, 306 miało odpowiednią przechowywaną surowicę do analizy. Bruce Hollis, Ph.D. (Stillwater, Min.), Mierzyli poziomy 25-hydroksywitaminy D w surowicy, stosując chemiluminescencyjny system radioimmunologiczny DiaSorin Liaison 25 (OH) D, który ma współczynnik zmienności między testami wynoszący 11,8 procent.
Dalsze procedury i ustalanie rezultatów
Uczestnicy zostali zatelefonowani cztery tygodnie po randomizacji, aby ocenić objawy brzuszne i wzmocnić znaczenie przylegania; skontaktowano się z nimi co pół roku, aby uzyskać informacje na temat historii choroby
[podobne: klinika medycyny estetycznej kraków, osteopatia poznań, przychodnia sosnowiec ]
[hasła pokrewne: levomine, medycyna pracy czasopismo, torvalipin ]